MEDEDELINGEN BORD


WE MOGEN WEER OPTREDEN IN EEN VOL THEATER, MAAR ER ZIJN WEL EEN AANTAL VOORWAARDEN GESTELD AAN UW THEATER BEZOEK. U HEEFT HET VOLGENDE NODIG OM ONZE VOORSTELLINGEN TE BEZOEKEN:

 

  1. EEN TOEGANGSBEWIJS
  2. EEN CORONA TOEGANGSBEWIJS (QR-CODE)
  3. EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS.

 

HEEFT U EEN VAN DE BOVENSTAANDE ZAKEN NIET BIJ U, DAN WORDT U DE TOEGANG TOT DE VOORSTELLING ONTZEGD EN WORDT U VRIENDELIJK VERZOCHT OM WEG TE GAAN, EN GEEN DISCUSSIE AAN TE GAAN MET MEDEWERKERS VAN 1616 ENTERTAINMENT OF DE KUBUS. ZOWEL 1616 ENTERTAINMENT ALS DE KUBUS VOEREN DE REGERINGSMAATREGELEN UIT OM DE OPTREDENS MOGELIJK TE MAKEN.

 

HET CORONA TOEGANGSBEWIJS WORDT BIJ HET NAAR BINNEN GAAN VAN DE KUBUS GESCAND DOOR MEDEWERKERS VAN DE KUBUS OP DE CORONA APP OP UW MOBIEL OF U KUNT DE QR-CODE LATEN SCANNEN OP PAPIER MIDDELS EEN PRINT VAN UW QR-CODE.

 

VOOR HET VERKRIJGEN VAN DE QR-CODE OP PAPIER KLIKT U  HIER.

 


DE VOORSTELLING "INDO IN DE BAN " IS GEPLAND OP ZONDAG 09 JANUARI 2022 EN GAAT OVER DE INDISCHE NEDERLANDERS EN DE INDO'S HIER IN NEDERLAND EN OVER HUN GESCHIEDENIS. FONS PATTYNAMA PROBEERT U DAT DUIDELIJK TE MAKEN.


DE VOORSTELLING "TANTE LIEN IN LELYSTAD" IS NU GEPLAND OP ZONDAG 08 JANUARI 2023, ONDER VOORBEHOUD DAT TANTE LIEN TIJD VOOR ONS KAN VRIJMAKEN. 

 

TUAN BONGKAR GEEFT IN HET VOORPROGRAMMA INZICHT IN ZIJN DAGELIJKSE LEVEN IN DE OUDE KOLONIE NEDERLANDS INDIË, ZOALS HIJ DAT BELEEFDE OMSTREEKS 1920.


1616 ENTERTAINMENT

KLIK HIERONDER OP DE AFBEELDING  VAN UW KEUZE VOOR MEER INFORMATIE OVER HET ONDERWERP

 

DE GRATIS KAARTEN ZIJN 

NU VERKRIJGBAAR OP HET

KANTOOR VAN 1616 DESIGN

KUSTRIF 29 TE LELYSTAD

DE KAARTVERKOOP START OP ZONDAG 09 JANUARI 2022

RESERVEREN

KAN VANAF 09 JANUARI 2022 1616 PUBLICATIES

KLIK HIERONDER OP DE AFBEELDING  VAN UW KEUZE VOOR MEER INFORMATIE OVER HET ONDERWERP


VANAF 25 MEI 2020 IS DE OMNIBUS, BESTAANDE UIT DRIE DOOR FONS PATTYNAMA GESCHREVEN VERHALENBUNDELS

VERKRIJGBAAR BIJ DE

AFDELING 1616 PUBLICATIES

MOMENTEEL WORDT HARD GEWERKT AAN HET BOEK. DE VERWACHTE PUBLICATIE DATUM IS TIJDELIJK UITGESTELD. 

VOORINTEKENING IS MOGELIJK. U KUNT DAARVOOR GEBRUIK MAKEN VAN HET CONTACTFORMULIER.