PRIVACYVERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

1616 Design en 1616 Entertainment kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 1616 Design en 1616 Entertainment, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 1616 Design en 1616 Entertainment heeft verstrekt. 1616 Design en 1616 Entertainment kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM 1616 DESIGN en 1616 ENTERTAINMENT GEGEVENS NODIG HEBBEN 

 

1616 Design en 1616 Entertainment verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen 1616 Design en 1616 Entertainment uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit de verkoop van toegangskaarten.

 

HOE LANG 1616 DESIGN en 1616 ENTERTAINMENT GEGEVENS BEWAREN 

 

1616 Design en 1616 Entertainment bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

 

1616 Design en 1616 Entertainment verstreken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van  1616 Design en 1616 Entertainment  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

1616 Design en 1616 Entertainment maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan 1616 Design en 1616 Entertainment te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 1616 Design en 1616 Entertainment hebben hier geen invloed op.

 

1616 Design en 1616 Entertainment hebben Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info.1616entertainment@ziggo.nl. 1616 Design en 1616 Entertainment zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

 

1616 Design en 1616 Entertainment nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 1616 Design en 1616 Entertainment maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met 1616 Design en 1616 Entertainment op via info.1616entertainment@ziggo.nl.

 

www.1616design.nl is een website van 1616 Design en 1616 Entertainment.

1616 Design en 1616 Entertainment  zijn als volgt te bereiken:

 

Postadres: Kustrif 29, 8224 BC Lelystad

Vestigingsadres: Kustrif 29, 8224 BC Lelystad

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58984968

Telefoon: 0320-785377

E-mailadres: info.1616entertainment@ziggo.nl