CORONA VIRUS


 

U ALLEN HEBT HET GEMERKT. HET CORONA VIRUS HEEFT GROTE INVLOED OP DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN EN WE MOETEN ALLEN OMGAAN MET DE 1,5 METER SAMENLEVING.

 

OOK WIJ MOETEN ONS AANPASSEN EN MET NAME HET DOORGANG VINDEN VAN DE VOORSTELLINGEN VAN 1616 ENTERTAINMENT STAAN DOOR DE OPGELEGDE REGELGEVING ONDER GROTE DRUK.

 

DE GEPLANDE UITVOERING OP 10 JANUARI 2021 IS UITGESTELD NAAR EEN NOG NADER TE BEPALEN DATUM IN 2021 (ZONDAG 14 MAART OF ZONDAG 01 OKTOBER) OF WORDT UITGESTELD NAAR ZONDAG 08 JANUARI 2023. DE DEFINITIEVE DATUM WORDT EIND JANUARI 2021 BEKEND GEMAAKT.

 

OP DIT MOMENT IS HET MAXIMAAL AANTAL TOESCHOUWERS 30 PERSONEN DAT IN DE ZAAL MAG PLAATS NEMEN. ECHTER MEER DAN 100 PERSONEN HEEFT BIJ ONS EEN PLAATS GERESERVEERD. DOOR DE REGELGEVING MOETEN DE BEZOEKERS ALLEMAAL GETEST WORDEN VOORDAT ZE DE KUBUS BETREDEN EN ALS ZE PLAATS NEMEN IN DE ZAAL MOET ER EEN ONDERLINGE AFSTAND GEGARANDEERD WORDEN VAN 1,5 METER.

 

PRAKTISCH GEZIEN BETEKENT DAT ER EEN RIJ LEGE STOELEN ACHTER EEN RIJ TOESCHOUWERS MOET ZIJN EN DE TOESCHOUWERS VERDEELD MOETEN WORDEN OVER DE ZAAL MET EEN ONDERLINGE RUIMTE VAN TWEE LEGE STOELEN ALS ZE NIET TOT EEN GEZIN BEHOREN.

 

ONDER DE HUIDIGE REGELGEVING ZOUDEN ER IN ONS GEVAL MAXIMAAL 30 PERSONEN IN DE ZAAL AANWEZIG MOGEN ZIJN.

 

ONZE TRADITIONELE LUIDE SAMENZANG AAN HET EIND VAN DE SHOW, WAARVOOR DE MYSTERY GUEST IS INGEHUURD MAG OOK NIET PLAATSVINDEN EN DAARBIJ MOET EEN VAN DE POPULAIRE THEMA'S ACHTERWEGE BLIJVEN EN WORDT DE INHOUD VAN DE SHOW GEWELD AAN GEDAAN.

 

HET LOPEND BUFFET NA DE VOORSTELLING IN DE FOYER ZOU DAN OOK NIET  PLAATS MOGEN VINDEN, OMDAT ALLE HORECA ACTIVITEITEN ZIJN VERBODEN

 

ALLES BIJ ELKAAR IS HET ZOWEL ORGANISATORISCH ALS FINANCIEEL NIET HAALBAAR VOOR DE ORGANISATIE. VOORGAANDE HEEFT GELEID TOT DE BESLISSING OM DE SHOW UIT TE STELLEN. DESONDANKS GAAN WE DOOR MET ONZE VOORBEREIDINGEN EN WACHTEN OP BETERE TIJDEN EN HOPEN DAT WIJ U MOGEN ONTVANGEN ALS DE CORONA CRISIS ACHTER DE RUG IS OF HET CORONA VIRUS ONDER CONTROLE IS.


LAATSTE MAATREGELEN - LOCKDOWN PER 11 JANUARI 2021