KAARTEN RESERVEREN VIA DE WEBSITE


RESERVERINGSPROCEDURE

U kunt alleen online reserveren met het reservering formulier. U kunt NIET telefonisch reserveren. Aan het reserveren zijn een aantal voorwaarden verbonden.

 

  1. U dient bij uw reservering te vermelden of u uw gereserveerde kaarten per post wilt ontvangen of dat u ze bij het kantoor van 1616 Entertainment komt ophalen. Vergeet niet uw adres gegevens bij uw aanvraag in te vullen.
  2. Na ontvangst van uw reservering krijgt u per email een betalingsverzoek, indien van toepassing, toegestuurd.

 

  1. U dient uw kaarten binnen 14 dagen na reservering, indien van toepassing, betaald te hebben. 
  2. Zijn de kaarten niet binnen de gestelde termijn betaald dan vervalt uw reservering. De door u gereserveerde kaarten gaan dan de vrije verkoop in of worden aan anderen verstrekt.
  3. Gereserveerde BETAALDE kaarten kunnen uiterlijk tot 20.00 uur op de donderdag voorafgaande aan de  voorstelling, opgehaald worden bij het kantoor van 1616 Entertainment, Kustrif 29 te Lelystad.
  4. Niet op tijd afgehaalde kaarten gaan in de vrije verkoop of worden aan anderen verstrekt. Eventueel betaalde, gereserveerde maar niet opgehaalde kaarten, kunnen alleen met 1616 Entertainment verrekend worden.
  5. Stel u op de hoogte wanneer u kaarten kan reserveren en/of ophalen aan de hand van het onderstaande reserveringsoverzicht.

RESERVERINGSOVERZICHT


TUAN BONGKAR IN: UIT HET KNIL IN DE KNEL

 

PLAATS VAN UITVOERING: KUBUS, AGORAWEG 3, 8224 JS LELYSTAD

UITVOERINGSDATUM:  ZONDAG 14 JANUARI 2024

AANVANG: 14.30 UUR, ZAAL OPEN: 14.00 UUR, FOYER OPEN: 13.00 UUR

 

STARTDATUM RESERVERING: 28 FEBRUARI 2023.

KAARTEN VERKRIJGBAAR VANAF 28 FEBRUARI


SMS - SNERT MET SAMBAL

 

PLAATS VAN UITVOERING: KUBUS, AGORAWEG 3, 8224 JS LELYSTAD

UITVOERINGSDATUM:  ZONDAG 12 JANUARI 2025

AANVANG: 14.30 UUR, ZAAL OPEN: 14.00 UUR, FOYER OPEN: 13.00 UUR

 

STARTDATUM RESERVERING:  14 JANUARI 2024

KAARTEN VERKRIJGBAAR VANAF 14 JANUARI 2024.